De rampzalige gevolgen van de ontbossing en monocultuur landbouw

Waar ligt het probleem in dit zo vruchtbare land ? De rampzalige gevolgen van de extreme ontbossing leidt tot een volledige ontwrichting van het ecosysteem met een groot watertekort als gevolg. Hoe moet dit land het hoofd boven water houden? Hoe kan het weerstaan nadat cycloon na cycloon over het land blijft razen ? Hoe kan de uitgeputte grond na jaren monocultuur van maïs opnieuw tot leven komen ? Hoe kan men af van de verslaving aan dure chemische fertilizer ?

De voorbije jaren is in Malawi de houtkap enorm geweest. Waar je nog kon lezen in toeristische gidsen van 10 jaar geleden dat het Zomba-plateau en omgeving heel erg bosrijk is, zie je nu een heel ander beeld.  Ik logeerde een tijdje op de bergflank  van het Zomba-plateau en kon dagelijks vrouwen de  berg zien aflopen met grote hoeveelheden brandhout op hun hoofd om te verkopen. En ’s nachts hoorde je de vrachtwagens volgeladen met dikke boomstammen de berg afkomen, hout om de economische vooruitgang te ondersteunen……Ook al is dit alles illegaal.

Hoe willen wij op kleine schaal in de dorpen helpen ?

Boomplant-actie : Via workshops proberen we de gezinnen te overtuigen van de belangrijkheid van bomen in het landschap. Jaarlijks delen we aan elk gezin bomen uit om uit te planten.

Rocketstove-actie : Via workshops proberen we gezinnen te overtuigen om spaarzaam om te gaan met brandhout . We tonen hoe men een rocketstove kan bouwen en op die manier hout kan besparen.

Plastiek vervuiling : We geven het goede voorbeeld en kopen enkel duurzaam materiaal aan dat lokaal geproduceerd wordt.