Onderwijs

Vzw AnaMalawi helpt kleuters een goede start in het leven te maken.  In Malawi richten we ons specifiek tot lokale leefgemeenschappen in afgelegen dorpen.  Via het organiseren van kleuteronderwijs geven we de kans aan de moeders om betere economische activiteiten uit te bouwen, om zo uit de armoede te geraken en werken we aan de ontwikkeling van het jonge kind.

Gezondheid

Bij ernstige gezondheidsproblemen kan je naar de grote kliniek in de stad  Zomba. Maar daar mag je zomaar niet binnen. Je moet een doorverwijzing hebben van een plaatselijke eerste hulp post. Maar ook die zijn overbevraagd. Daarom werd er besloten om in Sitima , een nabij gelegen dorp, een nieuwe eerste gezondheidspost uit te bouwen.

Duurzaamheid

De rampzalige gevolgen van de ontbossing.
Waar ligt het probleem in dit zo vruchtbare land ? De rampzalige gevolgen van de extreme ontbossing leidt tot een volledige ontwrichting van het ecosysteem met een groot watertekort als gevolg. Hoe moet dit land het hoofd boven water houden? En water is inderdaad het grote probleem.