Uitgave 1, September 2020

Beste vrienden van AnaMalawi

Met veel trots schrijven wij deze eerste nieuwsbrief. Jullie zullen merken dat we de afgelopen maanden niet hebben stilgezeten, maar vanaf september schakelen we nog een versnelling hoger!

We vertellen over onze nieuwe kleuterschool, over de verkiezingen in Malawi, over de coronacrisis en hoe de bevolking daar mee omgaat.

Ondertussen werd ons bouwdossier door de Koning Boudewijn Stichting goedgekeurd!
Dus vanaf nu kunnen we fiscale attesten uitschrijven voor giften vanaf 40 euro per jaar.

Veel leesplezier!
Kathleen, Kristien, Hilde
Van Lembergen, Mertens, Lenaerts

Aanvang bouw nieuwe kleuterschool

We bouwen een nieuwe kleuterschool in het dorpje Majanga, over de rivier.

AnaMalawi diende een lijvig dossier in bij de Koning Boudewijn Stichting. Er werden contacten met de lokale aannemer gelegd, plannen getekend en afspraken gemaakt met de chief en de gemeenschap.

Om te kunnen bouwen moet men eerst stenen bakken, zand uit de rivier halen, hout hakken voor de schamele stellingen …

De eerste fundamenten werden onlangs gelegd. In de volgende nieuwsbrieven kunnen jullie het hele bouwproces met ons meevolgen.

NIET ZIEK, WEL ZWAAR GETROFFEN

Ook Afrika ontsnapt niet aan de Corona-pandemie. Bovendien beschikken de mensen er over veel minder middelen om de grootste gezondheidscrisis uit de recente geschiedenis te bestrijden. Thuisblijven én je handen wassen met zeep zijn in de dorpen van Malawi niet vanzelfsprekend als je dagelijks het hele eind naar de beek moet om water te halen. Naar het voorbeeld van Europa zijn de scholen sinds 13 maart ook gesloten. De grenzen zijn dicht, de luchthavens sloten, markten werden verboden, …

Maar daar bestaat geen enkel sociaal vangnet. De mensen leven van dagarbeid en dagelijkse micro-handel op de marktjes in de dorpen. De voedselbevoorrading wordt elke dag moeilijker en alles wordt duurder.
Daarom vrezen de mensen ter plaatse eerder de hongerdood dan ziek te worden door Corona. Geen werk, geen geld!

GESLAAGDE CORONA-ACTIE

I
n de strijd tegen dit virus zijn we maar zo sterk als onze zwakste schakel. Het enige antwoord op deze crisis is internationale SOLIDARITEIT . Een virus kent geen grenzen, solidariteit gelukkig ook niet.

Onze Corona-actie kende een ongelofelijk succes. 

Er werden ten voordele van de dorpelingen in Malawi 400 mondmaskers gemaakt en verkocht. Per verkocht masker gaven we een stuk zeep aan de kleuters en financierden we naaimachines om ter plaatse zelf mondmaskers te maken.

Bedankt iedereen voor de steun!
Dank ook aan alle vrijwilligers die hielpen stikken en aan de chauffeurs die de maskers ter plaatse brachten.

MALAWI SCHRIJFT GESCHIEDENIS EN VIERT UITBUNDIG!
EEN HOOPVOLLE OVERWINNING VAN DE DEMOCRATIE.


Bij de presidentsverkiezing vorig jaar won de zittende president, maar de rechter verklaarde die verkiezingen ongeldig wegens fraude (’tippex-incident’). Daarom vonden er einde juni nieuwe verkiezingen plaats met als winnaar de oppositiekandidaat Lazarus Chakwera. Alle hoop is nu op deze nieuwe president gevestigd.
Veel mooie woorden, veel nieuwe beloftes en vooral heel veel hoop voor het straatarme Malawi. De uitdagingen zijn niet min!

En daarbovenop komt nu de gezondheidscrisis. Vaccinatieprogramma’s tegen mazelen en polio moeten omwille van corona worden uitgesteld. Het aantal malariadoden stijgt weer. De WHO waarschuwt dat de vooruitgang in deze programma’s in de laatste vijf jaar dreigen verloren te gaan.
Er is veel werk aan de winkel voor de nieuwe regering!

NIEUWE REGELGEVING FISCALE ATTESTEN

De Belgische overheid besliste op 12 juni om de regelgeving omtrent giften met belastingvermindering tijdelijk aan te passen. Dit is alvast een positieve stimulans om fondsen aan te trekken.

Iedereen die in de loop van 2020 een fiscaal aftrekbare gift doet aan een erkende organisatie kan rekenen op een fiscale korting van 60% in plaats van 45%. Dus, schenk je € 40 aan een organisatie, dan recupereer je daarvan € 24 via je belastingaangifte van 2021. Daarom, wie nu een gift doet van minimum € 40 betaalt in feite slechts € 16!

Ons rekeningnummer met fiscaal attest bij de Koning Boudewijn Stichting
BE10 0000 0000 0404
met verplichte vermelding 128/3262/00015

Dit vind je misschien ook leuk...